Home                            About us                         Project                           News                            Contact us

 • 造美火锅店
  2018-09-02

  序列与韵律的现代构成手法,赋予酒店现代东方神韵的独特艺术气质,营造一种温馨度假、朴素雅致的酒店体验,再造一个休闲怀旧、独具魅力的城市情感地标

 • 建筑装饰-酒店装饰
  2018-09-02

  序列与韵律的现代构成手法,赋予酒店现代东方神韵的独特艺术气质,营造一种温馨度假、朴素雅致的酒店体验,再造一个休闲怀旧、独具魅力的城市情感地标

 • 造美火锅店
  2018-09-02

  设计师并没有按照传统手法来设计楼梯,而是很巧妙地利用了两楼之间的空隙,运用中国传统登山时游园的感觉用素混凝土的方法塑造出了自然的楼梯